SESIUNI PARALELE: “JUSTIŢIA JUVENILĂ – CONTURAREA NOILOR PERSPECTIVE”

REZUMAT

Întrucât afectează în cel mai mic grad evoluția individului, măsurile neprivative de libertate sunt cele mai comune sancțiuni aplicate în Europa minorilor infractori.

Reținerea adolescenților și redarea lor către comunitate, precum și aplicarea măsurilor juridice structurate cu răspundere și încadrate într-o atmosferă de sprijin contribuie, fără nicio îndoială, la prevenirea comportamentului criminal.

După cum implicarea în propriul proces de reintegrare este un indicator al reabilitării tinerilor infractori, există mijloace prin care să fie încurajați să se recupereze printr-o motivare stimulantă în scopul schimbării și să aibă un rol activ în viața comunității. Intervenția trebuie să fie individualizată și adaptată la vârstă, ca un răspuns corespunzător etapei de dezvoltare fizică și morală a tinerilor.

Diversitatea sancțiunilor aplicate în caz de comportament infracțional reprezentate de măsuri aplicate detenției, în diverse țări din Europa, precum și particularitățile implementării reprezintă o sursă valoroasă de inspirație și progres instituțional pentru munca organelor de decizie din sfera juridică și din alte domenii.

Alt factor important care poate garanta calitatea muncii depuse este formarea permanentă a personalului juridic (magistrați, consilieri de libertate condiționată, alți profesioniști care intră în contact direct cu minori și tineri infractori. Prin urmare, un subiect interesant ar fi investigarea modalităților de formare a personalului responsabil cu coordonarea măsurilor privative de libertate aplicate tinerilor.

Dezbaterea are ca punct central identificarea celor mai efective măsuri de apropiere de infracțiune în cazul minorilor și al tinerilor, cu argumente privitoare la posibilitatea de a-i păstra în comunitate și nu în instituțiile specializate în reeducare.

VORBITORI

Dl. Luis Rabasa
Judecător spaniol
Dl. Pedro das Neves
IPS-Qualify Just
Dna. Ramona Delida Szikszay
Tribunalul pentru minori şi familie Braşov
Dna. Mrs. Fiona Abbot
Vicepreședinte al Asociației Magistraților din UK

ÎNTREBĂRI CHEIE ALE PANOULUI

  • Ce rol au tribunalele în cadrul promovării noțiunii de “sistem de justiție prietenoasă cu minorii”?

  • Care sunt cei mai importanți factori luați în considerație în momentul aplicării unei sancțiuni penale?

  • Care sunt cele mai eficiente măsuri de sancționare în cazul minorilor/tinerilor?

  • Trebuie să fie magistrații primii educatori ai minorilor infractori?

  • Până la ce punct trebuie să se specializeze tribunalele în judecarea minorilor?

  • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming