SESIUNE PLENARĂ ŞI DEZBATERE: “DE LA CORECŢIE LA EDUCAŢIE: NOI PERSPECTIVE”

REZUMAT

Justiția Juvenilă constituie actualmente subiectul unei dezbateri de mare amploare, țările europene adoptând diferite poziții în ceea ce privește tema tinerilor infractori. În ciuda diferitelor propuneri prezentate la nivel guvernamental, în majoritatea țărilor educația se evidențiază ca punct central al tuturor intervențiilor penale care au ca obiect minorii și tinerii din sistemele judiciare.

Analiza comparativă între sistemele concentrate pe detenție în comparație cu cele care urmăresc reintegrarea socială a beneficiarilor a demonstrat că investiția în reintegrarea socială este mai eficientă din punct de vedere al creșterii/reducerii constante a costurilor plasamentului. Sistemele concentrate pe detenție au asociat un procent ridicat de recidivă și mai ales o creștere a duratei sancțiunilor cu executare. Faptul de a le oferi deținuților o alternativă, chiar și ipotetică, la privarea de libertate, contribuie la creșterea eforturilor de reintegrare depuse. În acest fel se anticipează o șansă individuală de recuperare socială și prin urmare o reducere a costurilor pe termen mediu și lung.

În lipsa unui sistem interactiv, articulat și funcțional la dispoziția instituțiilor competente, și care să le permită să-și continue activitățile educaționale și psihosociale desfășurate în perioada detenției, rezultatele obținute sunt mai puțin eficiente. În consecință, este nevoie de o abordare nouă, orientată către persoana lipsită de libertate, prin care să se continue procesul de reintegrare în societate început în perioada de detenție, cu contribuția instituțiilor publice și a ONG-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței post-detenție.

Această sesiune va conține dezbateri legate de sistemele judiciare specifice tineretului din diferite state europene, dezbateri care vor avea loc în cadrul atelierelor tematice organizate în cea de-a doua zi a conferinței.

VORBITORI

Dna. Catherine Sultan
Ministerul Justiției Franța
Dl. Ioan Durnescu
Universitatea București
Dl. Luis Fábrica
Chairman Meridians International
Dl. Bernard Gangloff
Universitatea Rouen

ÎNTREBĂRI CHEIE ALE PANOULUI

 • Ce se întâmplă cu minorii care comit crime?

 • Ce schimbări au avut loc în ultimii ani în domeniul justiției juvenile în România?

 • Ce directive europene reglementează justiția pentru minori?

 • Care sunt punctele slabe din domeniul asistenței oferite delincvenților juvenili?

 • Care sunt modelele de bune practici recunoscute la nivel european?

 • Perspectiva educației este contradictorie celei a sancțiunilor?

 • Care sunt punctele cheie pentru consolidarea perspectivei educației față de cea a sancționării?

 • Cum trebuie să fie instructajul specialiștilor în cadrul acestui proces?

 • Ce tip de resurse trebuie să folosească Administrația în scopul dezvoltării perspectivelor educaționale?

 • Cum trebuie să fie sistemul de monitorizare?

 • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming