SESIUNE PARALELĂ 2: “JUSTIŢIA PENTRU MINORI. ABORDAREA INOVATIVĂ A MĂSURILOR NEPRIVATIVE DE LIBERTATE – PERSPECTIVA EDUCATIVĂ”

REZUMAT

În cadrul intervenției specializate cu minori și tineri care au comis o infracțiune, un rol fundamental îl au instituțiile și organizațiile civile. Activitatea prevăzută pentru tinerii infractori face necesară crearea unui cadru de susținere comunitar care să faciliteze reintegrarea socială, prin intermediul societăților din sectorul public și privat. În contextul colaborării interinstituționale, proiectele comune de intervenție în vederea reabilitării, se desfășoară în scopul facilitării integrării sociale a tinerilor și minorilor infractori.

Eficiența activităților desfășurate în colaborare cu societatea civilă depinde de implicarea ambelor părți și de gradul de durabilitate a proiectelor după finalizare, diversificând oferta de activități/dezvoltare și contacte. Pentru a garanta vizibilitatea și continuitatea acțiunilor desfășurate este necesară promovarea permanentă de către mijloacele de comunicare a activităților desfășurate cu sprijinul actorilor sociali.

Aceste perspective sunt condiționate de premizele care afirmă că locul minorilor și tinerilor care au comis o infracțiune nu este într-o instituție supravegheată, ci într-un mediu care să faciliteze dezvoltarea personalității și a abilităților sociale ale acestora. Ținând cont de faptul că sunt victime ale deficiențelor educative și afective cauzate de neglijență și lipsa implicării familiei și societății, este posibil ca privarea de libertate să nu reprezinte o soluție viabilă și adecvată pentru „corectarea comportamentului”.

Lipsa personalității, conformitatea cu influențele externe, inconsistența și lipsa modelelor stabile pe care să se concentreze de la o mare varietate de indivizi și situații cu care se înfruntă în viață sunt numai câțiva din factorii care creează intervenția de asistență educațională și psihosocială în cazul tinerilor infractori, toate acestea recomandând organizarea unei intervenții personalizate.

În contextul acestei dezbateri, concentrarea pe divulgarea bunelor practici în sfera serviciilor de libertate condiționată și instituțiile cooperative are ca scop reintegrarea socială a minorilor și a tinerilor care au comis infracțiuni, punând accentul pe posibilitățile de transmitere a unora dintre modelele competente.

VORBITORI

Dl. Marcelo Aebi
Institutul de Criminologie din Lausanne
Dna. Violeta Stefania Rotarescu
Universitatea București
Dl. Neven Ricijaš
Universitatea Zagreb
Dna. Regina Otaola
Director al Agenției pentru Reabilitare și Reintegrare a Minorilor Delicvenți din Comunitatea Madrid

ÎNTREBĂRI CHEIE ALE PANOULUI

  • Care sunt necesitățile tinerilor infractori în funcție de profilul de vârstă și comportament psihologic?

  • Care sunt cele mai eficiente măsuri în scopul reintegrării sociale a minorilor/tinerilor?

  • Cum poate contribui comunitatea la reinserția adolescenților infractori?

  • Care sunt punctele care trebuie dezbătute între “retributiv” vs “justiție restaurativă”?

  • Descrie un model de bune practici în cadrul tratamentului minorilor infractori

  • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming