SESIUNE PARALELĂ 3: “SPAŢII CARE TRANSFORMĂ, SPAŢII CARE TRANSMIT, SPAŢII EDUCATIVE – PERSPECTIVA LEGALĂ”

REZUMAT

Măsurile de detenție a tinerilor infractori au la bază, în fiecare țară, principiul conform căruia locul minorului infractor nu este în închisoare, ci într-o instituție specializată, unde intervențiile să fie orientate către reinserție, creând un cadru corespunzător pentru dezvoltarea individului, necesar în procesul de reintegrare.

Aceste instituții trebuie să dispună, în afara structurilor sigure inerente, de spații adecvate pentru găzduire, pregătirea și servirea mesei, școală, profesioniști calificați, activități sociale, psihologice, culturale, sportive și recreative, spații pentru tratament și asistență sanitară, precum și pentru primirea vizitelor. În comparație cu alte unități penitenciare, centrele pentru minori infractori trebuie să pună accentul pe scopul educativ al măsurilor de detenție și pe ideea că intervenția trebuie să fie axată pe educație.

În scopul unificării aspectelor esențiale în sancțiunile penale pronunțate, în conformitate cu crimele comise și cu nevoile autorităților judiciare beneficiare trebuie să fie familiarizate cu oportunitățile și nivelul adecvat ale condițiilor existente în instituțiile specializate pentru tutelarea minorilor infractori. Când ne referim la eficiența măsurilor juridice aplicate la locul și în momentul potrivit, trebuie să ținem seama și de beneficiarii indirecți: familie, prieteni, comunitate, potențiale victime ale infracțiunii împiedicate prin intervenție.

În acest panou încercăm să transmitem o invitație la meditație și la dezbatere pe tema rolului educativ pe care îl pot juca curțile în ceea ce privește intervenția recuperativă a tinerilor infractori. Din acest motiv vom analiza practicile specifice înregistrate în diverse state europene reprezentate de raportori, evidențiind aspectele de care trebuie să se țină seama la stabilirea pedepselor date minorilor și tinerilor infractori.

VORBITORI

Dna. Iuliana Elena Carbunaru
Direcţia Naţională de Probaţiun
Dl. Peter Ruszonyi
Universitatea București
Dna. Concepción Rodríguez González del Real
Judecător spaniol
Dl. Ioan Chis
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București

ÎNTREBĂRI CHEIE ALE PANOULUI

  • Când trebuie închis un minor/tânăr?

  • Cum afectează privarea de libertate viețile minorilor sancționați și ale rudelor acestora?

  • Cum sunt văzuți tinerii infractori de către societatea civilă: comunitate, școală, sistemul de sănătate, etc?

  • Cum trebuie să se organizeze detenția minorilor/tinerilor?

  • Ce cerințe trebuie să îndeplinească personalul care lucrează eficient cu minorii?

  • Care sunt modelele juridice care au cel mai mult succes?

  • Care sunt cele mai adecvate sisteme? Cele care combină protecția minorilor și justiția juvenilă sau cele care le separă?

  • Ce importanță au garanțiile procesuale în cadrul sistemului de justiție juvenilă?

  • Este nevoie de Judecătorii și Parchete specifice?

  • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming