MODUL MISTERIOS ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CREIERUL ADOLESCENȚILOR

REZUMAT

La începutul prelegerii a rulat video-ul TED creat de cercetătoarea Sarah Blakemore în care s-a prezentat evoluția cercetării creierului și cum dezvoltarea acestuia continuă în timpul adolescenței, până la vârsta de 20 – 30 de ani, fiind zona prefrontală una din zonele creierului care cunoaște cele mai mari modificări, ea fiind implicată în funcții cognitive de nivel înalt, cum sunt luarea deciziilor, planificarea, comportamentul necorespunzător și interacțiunea socială sau înțelegerea altor persoane. Cercetările sale se centrează pe „creierul social”, rețeaua de zone cerebrale folosite pentru înțelegerea altor persoane și interacționarea cu acestea.

Există o regiune din zona prefrontală, și anume cortexul medial prefrontal, care are cel mai activ rol la adolescenți în procesul luării deciziilor sociale sau atunci când se gândesc la alte persoane decât la adulți. Studiile au demonstrat că aceasta înseamnă că strategia cognitivă în procesul luării deciziilor este diferită la adolescenți și adulți, la fel ca și capacitatea de a se pune în locul altei persoane, acestea aplicându-se și capacității de asumare a riscurilor.

În această prelegere, dl. Sakhardande a prezentat tehnicile folosite în laborator și tehnicile aplicate în cadrul studiului dezvoltării creierului și ce au dezvăluit acestea despre dezvoltarea creierului în timpul adolescenței. Acesta a prezentat și cercetările care au avut ca obiect diverse comportamente din perioada adolescenței, modul în care acestea s-au dezvoltat și modificat odată cu trecerea către perioada adultă și, în anumite cazuri, cu ce modificări în creier erau corelate aceste modificări ale comportamentului. În încheiere a formulat câteva întrebări ridicate de acest studiu și despre care crede că sunt relevante pentru persoanele care lucrează în domeniul justiției juvenile, ca de exemplu: Este dezvoltarea creierului un factor care trebuie luat în considerație în procesul de luare a deciziilor privitoare la răspunderea criminală? Este luată în considerație în mod corespunzător sensibilitatea adolescenților față de cei de-o seamă cu ei în momentul condamnării tinerilor infractori care au comis crime? (de ex. comiterea de crime în grup), și Este luată în considerație în mod corespunzător sensibilitatea adolescenților față de cei de-o seamă cu ei în momentul pedepsirii/reabilitării tinerilor infractori? (de ex. centre pentru tineri infractori).

VORBITORI

Ashok Sakhardande este cercetător adjunct la Institutul de Neuroștiințe Cognitive, condus de cercetătoarea Sarah Blakemore, și se ocupă cu studiul modelelor de comportament ale tinerilor și factorii care influențează aceste comportamente. Începând din 2013 lucrează în laboratoarele Blakemore la un proiect de studiu al efectului instruirii cognitive în timpul adolescenței și în același timp lucrează la proiectul Mindfulness în Școli fundat de Wellcome Trust.

  • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming