PREZENTAREA INAUGURALĂ

REZUMAT

în prezența domnilor Alin Lucian Antochi (Secretar de Stat la Ministerul Justiției din România), Mircea Criste (Ombudsman), Cătălin Claudiu Bejan (Administrația Națională a Penitenciarelor) și Luis Fábrica (președintele organizației Meridians International) la masa de inaugurare a Conferinței.

În intervenția sa, dl. Bejan și-a exprimat dorința de a transmite un mesaj de coeziune socială și intenția fermă de a moderniza serviciile penitenciare din România până la standardele europene în materie de justiție juvenilă, inclusiv în materie de legislație a centrelor educative și de a depune un efort de cooperare între instituții în scopul obținerii unei reinserții sociale eficiente a tinerilor. Se detașează nevoia de a găsi soluții comune, prin analizarea celor mai bune practici și idei, în scopul abordării în mod complet legal și educațional a situației tinerilor aflați în conflict cu legea. În calitate de amfitrion al zilei, a prezentat celelalte personalități care au inaugurat Congresul.

Dl. Antochi crede că este fundamental să se afle și să se analizeze motivele care i-au făcut pe tineri să comită infracțiuni, fiind posibil să se descopere carențele care au marcat creșterea și educarea acestora, tinerii trebuind să aibă parte de un tratament legal și educativ diferit față de adulți. „Trebuie să insistăm în continuare pentru că numai așa vom avea succes.”

Dl. Fábrica a afirmat că toți participanții la Congres au o problemă comună, și anume „faptul că îmbătrânim” și trebuie să facem față nu numai problemelor specifice vârstei, ci și procesului de îmbătrânire a societății, din care apar noi probleme care ne obligă să ne gândim la cum să avem grijă de cei mai în vârstă, dar și de tineret în acest context. Unele din ideile împărtășite au fost prioritatea pe care o are îngrijirea copiilor, prin care să se garanteze că sunt capabili să-și dezvolte talentele și capacitățile și să se creeze oportunități pentru tineret, aceasta fiind misiunea organizației MERIDIANOS, care reprezintă și desfășoară programe inovatoare în acest domeniu și care militează pentru specializarea profesioniștilor, adecvarea și proporționarea măsurilor judiciare pentru minori, promovând procesele educative care să garanteze o bună inserție socială a tineretului. A felicitat guvernul României pentru decizia sa curajoasă de a introduce modificări în domeniul justiției juvenile.

La încheierea prezentării inaugurale, dl. Criste a felicitat organizatorii pentru alegerea unei chestiuni atât de importante ca subiect al dezbaterii și care are în prim plan tinerii, cei care constituie viitorul societății. În etapa sa precedentă ca judecător a cunoscut fenomenul infracțiunii juvenile, prin care se înțeleg toate aspectele legate de justiția juvenilă, precum și nevoia de a avansa pe calea creării de acțiuni prin care să se asigure condițiile optime de îngrijire și protejare a copiilor. De asemenea, a explicat în ce mod România a aplicat standardele și convențiile internaționale în scopul garantării acestei protecții și că departamentul său elaborează rapoarte care conțin recomandări pentru desfășurarea acțiunilor în acest scop.

În cele din urmă dl. Bejan le-a mulțumit pentru participare celor trei jurnaliști care au avut rolul de moderatori ai diverselor mese rotunde: Dna. Carmen Avram, dna. Liana Stanciu și dl. Alexandru Cumpănaşu, 3 personalități renumite și implicate în acest domeniu.

REPREZENTANȚI AI

Dl. Alin Lucian Antochi
Ministerul Justiției
Dl. Mircea Criste
Deputy Ombudsman
Dl. Catalin Claudiu Bejan
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP)
Dl. Luis Fábrica
Chairman Meridians International
  • A se vedea video de întregul eveniment
banderas_redondas
attend via streaming - click here
Attend via streaming